Reminder; ALV Vergadering as maandag 17 September

14-9 Nieuws
Beste Leden, Ouders van Leden, Vrijwilligers,


Hierbij nodigen wij jullie graag uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV).


Deze zal gehouden worden op :


Maandag 17 September om 20.30 uur in ons clubhuis


Jullie zijn van harte welkom vanaf 20.00 uur. De ALV is bedoeld voor alle leden, vrijwilligers en ouders van jeugdleden. Wij hopen dat jullie aanwezig zullen zijn tijdens deze ALV. De vereniging is immers van ons allen en zonder jullie input en hulp kan het bestuur zijn werk niet goed uitvoeren. We rekenen op jullie!


Agendapunten voor deze avond zijn:


Opening


Vaststellen definitieve agenda


Notulen vorige vergadering (14 September 2017)
De notulen zijn terug te vinden op onze site.


Terugblik over afgelopen seizoen
Het bestuur zal een kort verslag doen hoe het afgelopen seizoen is verlopen op de verschillende punten; wedstrijden, trainingen, teamindeling, evenementen etc. Tijdens dit verslag krijgen de aanwezige leden natuurlijk ook de gelegenheid om zaken ter tafel te brengen; dit geeft jullie de kans om feedback te geven en mee te denken hoe bepaalde zaken (nog) beter kunnen.


Benoeming nieuwe Secretaris
Miranda Prince heeft aangegeven, na 6 jaar, af te treden als Secretaris van onze club. Voor opvolging stelt Christiaan Visser zich kandidaat. Tijdens de ALV zal Christiaan zich nader voorstellen en worden de leden gevraagd in te stemmen met de benoeming.


Financieel Jaarverslag 2017-2018
De penningmeester zal het verwachtte financieel resultaat toelichten. De verslagen zijn te vinden door in te loggen, optie Club, optie Documenten, optie Bestuur. Jaarstukken 2017-2018


Verslag van de Kascommissie
De Kascommissie zal verslag doen van haar bevindingen.


Begroting vaststellen contributie voor seizoen 2018-2019
De penningmeester zal de begroting voor volgend seizoen toelichten; Vragen kunnen natuurlijk gesteld worden.


Lange Termijn Visie
Toelichting op stand van zaken.


Overige Medeldingen
Hier zal oa de VOG aanvragen toegelicht worden


Wvttk
Rondvraag waar een ieder mogelijkheid heeft zijn/haar vragen of onderwerpen in te brengen


Mochten jullie vragen hebben of kan je helaas niet aanwezig zijn, dan kan je dit laten weten aan Miranda Prince via [email protected]


Graag tot 17 September!


Met sportieve groet namens het Bestuur,


Jan Willem Vernhout

Voorzitter