Update Corona regels bij MHCL - 29 september 2020

29-9 Nieuws Update van de Corona regels bij MHCL - 29 september 2020

Het kabinet heeft gisteren de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aangescherpt. Het goede nieuws is dat we mogen blijven sporten. Maar wel met wat aanpassingen. In het kort; vanaf vandaag mogen er geen toeschouwers meer langs de kant staan en de kantine in het clubhuis blijft gesloten. Deze maatregelen zijn vastgesteld voor de komende drie weken.

Maar hoe werkt dit nu in de praktijk op- en langs het veld?

Toeschouwers:

Toeschouwers zijn voorlopig niet toegestaan op sportaccommodaties. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen te verplaatsen of bij elkaar te brengen. Onderstaande punten zijn opgesteld door de KNHB en geven richting aan deze maatregel:

 • Ouders mogen niet meer naar de trainingen en wedstrijden van hun kind(eren) komen kijken.

 • Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Zorg er voor dat je het aantal rij-ouders beperkt tot dat wat je nodig hebt om naar de wedstrijd te komen!

 • Als kinderen sporten op het veld bij hun eigen club, voor bijvoorbeeld een training of thuiswedstrijd, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

 • Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk het veld en speelterrein verlaten.

Voor ouders die hun kind naar het veld te brengen; doe dit zoals gebruikelijk en verlaat vervolgens direct het terrein. Kom daarna bij het ophalen niet te vroeg en wacht buiten het sportterrein op uw kind.

Tot slot alle regels rondom corona op een rij:

 • Heb je klachten? Blijf thuis! Dus geen toegang bij verkoudheidsklachten of griepverschijnselen
 • De kantine in het clubhuis is vanaf 29 september gesloten
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan volgens eerdere genoemde spelregels
 • Ons clubhuis is voor spelers, trainers, coaches wel toegankelijk voor WC-bezoek, maar probeer dit zo veel mogelijk te beperken
 • Houd voor en na het sporten, en tijdens rustmomenten altijd 1,5 meter afstand.
 • Na een training of wedstrijd verlaat je zo snel mogelijk het terrein
 • Kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor de spelers
 • Respecteer en volg de aanwijzingen van de dienstdoende vrijwilliger en/of trainer
 • Respecteer en volg de aanwijzingen zoals looproutes en -instructies
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen
 • Bij uitwedstrijden is het nadrukkelijke advies om vanaf 13 jaar in een auto met personen van buiten je huishouden een mondkapje te dragen 

Vragen of opmerkingen kunnen gemaild worden naar [email protected]

Sportieve groet,

Bestuur MHC Lemmer