Grote Clubactie 2020: super bijdrage!

27-1 Nieuws Eind 2020 kregen we een goed bericht van de Grote Clubactie: gezamenlijk is er bijna EUR 500,-- opgehaald voor onze club. Dankzij de diverse jeugdleden zijn er loten verkocht bij familie, grootouders en buren. 

We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd, hartelijk bedanken! Toch knap hoe jullie dit gedaan hebben in de corona-periode. De Tony-reep is jullie kant al opgekomen. 

Voor komende herfst staat de nieuwe Clubactie gepland. Daar gaan we als club weer aan meedoen. Dan gaan we de online variant meer in promoten!

Bedankt!