notulen ALV 7 September op de site

15-9

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 September staan op de site.

Je kunt deze vinden door in te loggen op onze site, opties:
  • Club
  • Documenten
  • Bestuur

Miranda Prince