Organisatie

Bestuur
Jan Willem Vernhout Voorzitter Vertegenwoordiging vereniging naar buiten toe Uitkomen voor de vereniging naar gemeente, KNHB, regio, pers; Algemeen en dagelijks bestuur; Visiebepaling met leden; Zorg dragen voor goede taakverdeling; Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken; Vergaderingen leiden; Verslag goedkeuren; Advisering bij en stimulering van activiteiten; Kader aanstellen en motiveren; Aanspreekpunt voor de vereniging; Contacten leggen/onderhouden;Bestuursdienst op zaterdag ca. 4 x per jaar; De tijdsbesteding aan de specifieke taken van de voorzitter is ongeveer 8 uur per maand
Bram Dam Penningmeester Naast de normale bestuurstaken (o.a. bestuursdienst op zaterdag ca. 4 x per jaar) bestaan de werkzaamheden van de penningmeester uit de volgende onderdelen: -Bijhouden van de ledenadministratie -Innen van contributie, sponsorgelden e.d. -Betalen van nota’s, vergoeding obligatiehouders -Bijhouden van de boekhouding van de club en het jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag De financiële administratie van de hockeyclub is vrijwel geheel geautomatiseerd. De tijdsbesteding aan de specifieke taken van de penningmeester is ongeveer 8 uur per maand.
Sandra Schouwenaars Secretaris Plannen Bestuursvergaderingen; Agenda opstellen; Maken van notulen/actielijsten; Uitvoeren actiepunten nav vergadering; Plannen ALV ; Aanspreekpunt voor allerlei zaken; Beheerder inkomende mail (info); Plaatsen berichten op website; Versturen mail naar leden; Bijhouden inkomende post; Bestuursdienst op zaterdag ca. 4 x per jaar; Regelen van Sint en Kerstattentie's
Barcommissie
Ingeborg van Buiten Bestuurslid Barcommissie
Sponsorcommissie (nw)
Mark Stam Bestuurslid Sponsorcommissie